Používate zastaralý internetový prehliadač.
V záujme Vašej bezpečnosti a ochrany si prosím stiahnite a nainštalujte moderný prehliadač napr. Mozilla Firefox.

Daňový sklad PHM

Distribúciu ropných produktov pre stovky našich odberateľov realizujeme z vlastného daňového skladu, ktorý má kapacitu vyše 2 milióny litrov a dostal certifikát výrobného podniku.

Politika kvality

Neustále pracujeme na tom, aby úroveň nami ponúkaných služieb prekonala očakávania našich ctených obchodných partnerov.

Vízia a ciele spoločnosti

Našim cieľom je udržať si stabilnú pozíciu na trhu pohonných hmôt a stať sa najlepším dodávateľom vysoko kvalitných PHM za prijatelné ceny.

JOPI ČS - Čerpacie stanice JOPI
JOPI OIL - Veľkoobchod a distribúcia PHM
JOPI TRADE - Daňový sklad PHM