Používate zastaralý internetový prehliadač.
V záujme Vašej bezpečnosti a ochrany si prosím stiahnite a nainštalujte moderný prehliadač napr. Mozilla Firefox.

Informácie o spoločnosti

Profil

JOPI TRADE spol. s r.o. je slovenská spoločnosť so sídlom vo Vlčanoch. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je nákup pohonných hmôt a ich distribúcia.
Spoločnosť patrí medzi obchodníkov obchodujúcich s ropnými produktmi. V súčasnej dobe zásobuje ropnými produktmi viac ako 200 odberateľov. Mesačný obrat podniku je 5 000 000 l motorovej nafty a 1 000 000 l benzínu.

V rámci svojej expanzie na trhu spoločnosť prepracovala celú svoju infraštruktúru spočívajúcu hlavne vo výmene a doplnení technického a materiálového vybavenia a upevnenia spolupráce s Európskymi naftovými gigantmi. Zvláštny dôraz v rámci vzájomnej spolupráce spoločnosť kladie na nákup produktov s následným umiestnením na trhu, a to za obojstranne prijateľných podmienok.

História

  • 28. august 1995 - podpis spoločenskej zmluvy a založenie spoločnosti JOPI TRADE, spol. s r.o.
  • rok 2008 - spoločnosť rozšírila svoje skladové kapacity o daňový sklad s objemom 1 200 000 l na naftu neobsahujúcu bio zložku a 1 200 000 l na naftu s bio zložkou. V tomto roku boli otvorené aj prvé dve čerpacie stanice v Jahodnej a v Zlatých Klasoch.
  • marec 2009 - otvorená tretia čerpacia stanica v obci Lipovník.
  • Štvrtá čerpacia stanica pribudla v roku 2010 v Príbovciach v okrese Martin.
  • rok 2012 - došlo k modernizácii vozového parku
  • rok 2014 - daňový sklad dostal certifikát výrobného podniku (povolenie na výrobu nafty s bio komponentmi spĺňajúce normy udávané štátnou technickou normou).
  • V priebehu roka 2016 prešlo prevádzkovanie čerpacích staníc na spoločnosť JOPI ČS s.r.o.

V súčasnej dobe prebieha rozšírenie daňového skladu o nové skladovacie kapacity a pribudla nádrž na skladovanie biozložky.

Politika kvality

Spoločnosť neustále pracuje na tom, aby úroveň ponúkaných služieb prekonala očakávania ich ctených obchodných partnerov.

Vízia a ciele spoločnosti

Cieľom spoločnosti JOPI TRADE spol. s r.o. je udržať si stabilnú pozíciu a ponúknuť adekvátnu alternatívu na trhu PHM, a zvýšiť úroveň ponúkaných služieb nad očakávania obchodných partnerov a konkurencie.

Galéria

JOPI ČS - Čerpacie stanice JOPI
JOPI OIL - Veľkoobchod a distribúcia PHM
JOPI TRADE - Daňový sklad PHM