Používate zastaralý internetový prehliadač.
V záujme Vašej bezpečnosti a ochrany si prosím stiahnite a nainštalujte moderný prehliadač napr. Mozilla Firefox.

Daňový sklad a distribúcia

Distribúciu ropných produktov pre našich odberateľov realizujeme z vlastného daňového skladu pomocou vozového parku.

Daňový sklad

Dôsledkom expanzie a rastu klientely sme rozšírili svoje skladové kapacity o daňový sklad s objemom 1 200 000 l na naftu neobsahujúcu bio zložku a 1 200 000 l na nafu s bio zložkou. V roku 2010 sme získali certifikát výrobného podniku, teda povolenie na výrobu nafty s bio komponentmi spĺňajúce normy predpísané štátnou technickou normou.

Distribúcia

Distribúcia pohonných hmôt je realizovaná pomocou vozového parku, ktorý tvoria nákladné vozidlá značky Volvo, Mercedes a MAN. Cisternové návesy sú vybavené kompenzačným meraním, najnovším systémom merania a výdaja (integrované elektronické merné tyče).

JOPI TRADE spol. s r.o.
č. 155, 925 84 Vlčany
IČO: 34 127 313
IČ-DPH: SK-2020374466
Tel.: +421 31 77 94 280
E-mail: