Používate zastaralý internetový prehliadač.
V záujme Vašej bezpečnosti a ochrany si prosím stiahnite a nainštalujte moderný prehliadač napr. Mozilla Firefox.

Blog

V našom blogu vám prinášame aktuálne informácie a správy o dianiach na trhu PHM.

JOPI TRADE spol. s r.o.
č. 155, 925 84 Vlčany
IČO: 34 127 313
IČ-DPH: SK-2020374466
Tel.: +421 31 77 94 280
E-mail: